- Ana sayfa
- Hizmetlerimiz
- Filo Kiralama
- Özel Turlar
- Araçlarımız
- İletişim NEDEN FİLO KİRALAMA ?

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA İLE SİZLERE FIRSATLAR SUNUYORUZ !!!

 

 · Eskimiş araçlarınızın yerine sıfır model araçlar sunuyoruz

· Sizlere cazip fiyatlar sunuyoruz

· Yönetim kolaylığı sağlıyoruz

· Araç filosu için sermaye çıkışınıza dur diyoruz

· Kira bedelinin tamamını gidere atma fırsatı sunuyoruz

· Yedek parça ve bakım sorunlarından kurtulma fırsatı sunuyoruz

· Daha bir çok fırsatlar...

FİLO KİRALAMA 

 • ŞİRKET KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI

     Şirketler, artan rekabet koşulları nedeniyle kısıtlı ve değerli olan insan gücünü ve finansman kaynaklarını kendi iş alanlarında daha verimli değerlendirebilirler. Böylece araç parkı ve araç bakımları için personel istihdam zorunluluğu olmaz ve kaynakların verimliliği arttırılmış olur.

 • FİLO YÖNETİM UZMANLIĞI

     Araç filosu yönetimi, gerek araç alımı, servis ve vergisel boyutuyla, gerekse de ikinci el değerlendirilmesi aşamalarında uzmanlık gerektiren bir konudur. Şirketlerin bu aşamalarda hata yapma riskleri vardır. Şirketler kendi filolarını oluşturmaları halinde araçlarla ilgili bir çok sorun ve angaryalarla uğraşmak zorunda kalırlar.

 • ÖLÇEK EKONOMİSİ

     Ögetour , filo yönetimi konusunda uzmanlaştığı için ve bu alanda etkin ekonomik uygulamaları hayata geçirerek oluşturmuş olduğu imkanlardan ve şartlardan faydalanarak, gerek alım aşamasında, gerekse de servis ve ikinci el satış aşamalarında müşterilerine göre daha düşük maliyet elde eder.

 • YASAL DÜZENLEMELER

     Yasal Düzenlemeler, şirketler için Operasyonel Filo Kiralamayı araç satın almaya göre daha kârlı hale getirmektedir. Alınan hizmet, kira faturaları ile şirketin gider hesaplarına kısa sürede yansır.

MALİ FAYDALAR

 • YATIRIM TASARRUFU

     Otomobil başına en az 10.000 $ yatırım tasarrufu sağlanır. Otomobil satın alındığında finansmanı banka kredisiyle sağlanacak olsa dahi, ödenmesi gereken ve araç bedelinin %30' u kadar tutabilen asgari peşinat, Araç kiralandığında ödenmez.

 • BİLANÇO LİKİDİTESİ

     Aracın finansmanı banka kredisiyle yapıldığında kredi tutarı şirket bilançosunun pasifinde yer alacaktır. Operasyonel Kiralamada kira ödemeleri bilançonun pasifinde yer almayacağından şirketin kredi olanakları zarar görmez.

 • HIZLI GİDERLEŞTİRME İMKANI

     Kira ödemeleri aynı ay giderleştirilebilir. Aracın amortisman yoluyla itfası beklenmez. Ayrıca araç satışında defter değeri ile satış değeri arasındaki farkın vergilendirilmesi de söz konusu değildir.

 • DÜZGÜN NAKİT AKIŞI

     Kira dönemi süresince ödenecek tutar sabit olduğundan düzgün nakit akışı sağlanır. Beklenmeyen harcama ve giderler söz konusu değildir.

 • ŞİRKETLERDEKİ MEVCUT FİLONUN SERMAYEYE KATILMASI

     Mevcut araç filosu en iyi şekilde değerlendirilerek şirket içinde ya da bankalarda nakit olarak değerlendirildiği takdirde getirisi aylık kira bedellerinin büyük bir kısmına yetecektir.

 • ETKİN EKONOMİK UYGULAMALAR ve UZMANLIK

     Ögetour, gerek bilgi birikimi ve uzmanlık gerekse etkin ekonomi yönetimi sayesinde, Araç filosu operasyonunu müşterilerine göre daha verimli yönetebilmektedir. Araç alım maliyeti, servis, sigorta ve bakım giderlerinin asgari seviyede tutulması ve araçların ikinci elde en iyi koşullarda değerlendirilmesi sonucunda düşük işletme giderleri elde edilmektedir ve bu tasarrufu siz müşterilerimize yansıtılmaktadır.

FİLO MALİYETLERİNİZ

     Ögetour, rekabet avantajını aşağıdaki ana maliyet kalemlerinden birçoğunu asgari seviyelere indirmek suretiyle yaratabilmektedir. Araç temini, araçların ikinci elde değerlendirilmesi, sigortalama ve bakım aşamalarında giderlerin verimlilik ve araç çokluğu göz önünde tutularak azaltılması sonucunda müşterilerimize daha ekonomik çözümler sunabilmemiz mümkün olmaktadır. Yapılan analizlerin ışığında, her araç segmentindeki optimum seçim, müşterilerimize önerilmektedir.

 • FİNANSMAN BEDELİ

     Yeni araç filosu için yapılacak yatırımın finansman bedeli, kullanım süresi boyunca döviz bazında %20-25 olarak hesaplanabilir  

 • ARAÇ DEĞER KAYBI

     Araçlar, marka ve model yılı arttıkça, her yıl 0 (sıfır) km. fiyatlarına göre belli oranlarda değer kaybına uğrar. Aracın km.sine, mekanik ve kaporta durumuna bağlı olmakla beraber bu oran vergiler de göz önünde bulundurulduğunda 2.yıl sonunda %50’yi bulur.

 • BAKIM GİDERLERİ

     Aracın marka ve modeline göre değişmekle birlikte her araç 15-20 bin km. aralıklarda periyodik bakımlara, daha sık aralıklarla da yağ değişimine ihtiyaç duyar. Ayrıca her 40-50 bin km.de bir takım lastik, zaman içinde oluşabilen beklenmeyen giderler de araçların işletim giderleri içinde önemli pay sahibidir.

 • SİGORTALAMA GİDERLERİ

     Yıllık olarak yenilenen zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçeleri, her yıl için araç bedelinin %3-6'sı kadar hesaplanabilir.

 • VERGİ VE HARÇLAR

     Yılda iki defa bandrol ücreti, araç muayenesi ve egzoz muayenesi de önemli işletme giderleridir.

 • ZAMAN VE İŞ GÜCÜ KAYBI

     Araçların sorunsuz işletilmesi için harcanan para kadar mesai de çok önemlidir. Sorunlarla birebir personelinizin ilgilenmesi, size para ile ölçülemez mesai kaybına neden olacaktır. Ayrıca hasar ya da ağır bakım zamanlarında arabasız geçen sürede kaybedilen zamanın da maddi boyutu şirketler için ölçülmez derecede olabilmektedir.

 İDARİ FAYDALAR

 • KONTROL KOLAYLIĞI

     Şirketin araç yönetimi ile ilgilenen departmanı ya da personeli, her bir araçla ilgili onlarca bakım, sigorta, lastik vb. faturalar ve vergi makbuzları ile uğraşmak yerine her ay sadece bir kira hizmeti faturası ile aracın kontrolünü sağlar.

 • ZAMAN TASARRUFU

     İlgili departman, araçların bakım aralıklarını, sigorta poliçelerini, muayene ve bandrol işlemlerini takip etmek durumunda değildir. Hem zaman tasarrufu sağlanır, hem de bu konular atlanıldığında oluşabilecek zararlar önlenmiş olur.

 • ESNEKLİK

     Mevcut filoya ek yapılması düşünüldüğünde, araç alımına kıyasla araç kiralamaya daha kolay ve daha hızlı karar verilir.

ARAÇ SEÇİMİ:

     Ögeday Turizm, müşterilerinin talepleri ve yapılan çalışmalar sonucunda, müşterilerini araçlar hakkında bilgilendirmektedir. Amacımız, araç seçimi aşamasında, müşterimizin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak belirleyip, en uygun çözümü önermektir.Bununla beraber Ögetour müşterinin istediği marka ve model dışında seçeneklerini de sunmaktadır. marka araçları önermektedir. Bunun en önemli nedeni bazı otomobil firmalarıyla karşılıklı yapılan işbirliği sonucunda, Satış Sonrası Hizmetler alt yapısından en verimli şekilde yaralanabiliyor olmamızdır.

            Böylece, müşteri memnuniyetini daha rahat ve daha sağlıklı olarak sağlamaktayız.

 

HALEN ARAÇ KİRALAMAYI DÜŞÜNMUYORMUSUNUZ ?
SİZ YİNE DE ARAYIN

   
  
 
©2005-2009 OgeTour & [ogeturkey.com]. Tüm haklari saklidir...
OGETOUR bir Ögeday Turizm Markasıdır...